24 października 2011r. około godz. 4.00 nad ranem z nieustalonej dotąd przyczyny wybuchł pożar w miejscowości Słowiki (gm. Koźminek). Pożarem objęty był garaż w którym znajdowały się cztery samochody osobowe, quad, motocykl, trzy skutery oraz narzędzia warsztatowe. Po przybyciu na miejsce strażacy trzy prądy wody w natarciu na palący się budynek. Po ugaszeniu pożaru oddymiono garaż i dokonano rozbiórki dachu.
W akcji trwającej blisko trzy godziny, wzięło udział 20 strażaków i zastępy z JRG nr 1 w Kaliszu oraz OSP z Koźminka i Pietrzykowa.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: st. asp. Krzysztof Kotecki - JRG nr 1 w Kaliszu


W piątek 21 października br. tuż przed godziną dziesiątą w miejscowości Słuszków doszło do groźnie wyglądającego wypadku samochodu osobowego. Mieszkanka powiatu kaliskiego jadąc drogą gminną niedostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i uderzyła bokiem pojazdu w drzewo. Zniekształcenie karoserii uniemożliwiło swobodne wydostanie się osoby poszkodowanej z pojazdu.
Przybyłe na miejsce zastępy ratownicze przy pomocy urządzeń hydraulicznych przystąpiły do wydobycia poszkodowanej osoby a następnie przekazały ją zespołowi pogotowia ratunkowego. Następnie uprzątnięto części karoserii i usunięto plamę oleju z jezdni.

Opracował: mł. bryg. Dariusz Byliński
Foto: mł. asp. Daniel Przegenda - JRG nr 1 w Kaliszu


Dnia 15.10.2011r. w godzinach wieczornych dyżurny Miejskiego Stanowiska Kierowania KM PSP w Kaliszu przyjął zgłoszenie o pożarze maszyny rolniczej - sieczkarni polowej Class w miejscowości Żydów (gm. Godziesze Wielkie). Przed przybyciem zastępów straży, rolnicy, którzy prowadzili prace polowe przystąpili do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnicy proszkowej. Ponieważ w urządzeniu doszło do pożaru oleju znajdującego się w instalacji hydraulicznej, zastępy straży, które przybyły na miejsce ugasiły palącą się maszynę przy pomocy piany. Po ugaszeniu pożaru, sieczkarnie przekazano właścicielowi. W akcji wzięły udział 2 zastępy - z JRG nr 2 Kaliszu i OSP Żydów oraz 11 strażaków.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: st. ogn. Daniel Gierosz - JRG nr 2 w Kaliszu


W dniu 14.10.2011r. o godzinie 11.05 Miejskie Stanowisko Kierowania w Kaliszu otrzymało zgłoszenie o biegającym bobrze przy ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu. Gryzoń nie mógł się wydostać z osuszonego odcinka rzeki Prosny na którym jest remontowana tama. Na miejsce zadysponowano zastęp z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1. Działania strażaków polegały na schwytaniu zwierzęcia przy użyciu chwytaka i umieszczeniu go w specjalnej klatce. Następnie po uzgodnieniu z służbą weterynaryjną bobra przewieziono w bezpieczne miejsce i uwolniono do rzeki.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: asp. Piotr Pietrucha - JRG nr 1 w Kaliszu


Na początku roku szkolnego szczególnie ważne jest spełnienie wymagań określonych w § 17 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, który stanowi: "właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu".
Ponadto w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.
Z kolei w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych), zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej.
Właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego PSP (w tym przypadku Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu) o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.
Dla rozstrzygnięcia czy obowiązek praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji dotyczy właściciela czy tez zarządcy budynku, odsyłamy do treści art. 4 ust 1 i 1 a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t. j. - Dz. U z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) o ochronie przeciwpożarowej na naszej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - zakładka: akty prawne.
Dla ułatwienia poniżej zamieszczono propozycję druku zgłoszeniowego, który można wykorzystać przesyłając do tut. Komendy informację o planowanym sprawdzeniu organizacji i warunków ewakuacji oraz propozycję protokołu dokumentującego przeprowadzane ćwiczenia. Sporządzony protokół należy przechowywać w dokumentacji wewnętrznej obiektu, m.in. na potrzeby kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne.

Zawiadomienie z zamiarze przeprowadzenia ćwiczeń w zakresie sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Protokół z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

Opracował: kpt. Maciej Saganowski
Foto: kpt. Radosław Marek - praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji w Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu


W dniach 03,04,05 października 2011r przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresu rozpoznania operacyjnego Centrum Handlowo - Usługowo - Rozrywkowego "Galeria Tęcza" przy ul. 3 Maja w Kaliszu.
W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z JRG-1, JRG-2 oraz OSP Kalisz-Dobrzec
Ćwiczenia miały na celu rozpoznanie operacyjne przez strażaków jednostek ratowniczo - gaśniczych Galerii, której powierzchnia przekracza 8 tys. m kw. i a kubatura 155 tys. m sześc. Sprawdzono procedury postępowania na wypadek zagrożeń m.in. umiejscowienie głównych wyłączników gazu, energii elektrycznej, zaworów wody i innych instalacji technologicznych. Ponadto strażacy przeprowadzili rozpoznanie i sprawdzenie dróg ewakuacyjnych oraz dojazdowych, zaopatrzenie wodne w pobliżu obiektu

Foto i tekst: kpt. Radosław Marek


Mijający tydzień dla kaliskich strażaków był bardzo pracowity. W poniedziałkowe popołudnie 5 września 2011r. nad powiat kaliski nadciągnęła nawałnica, huraganowy wiatr połączony z intensywnymi opadami deszczu i gradobiciem. Wiatr, który uderzył z ogromną siłą robił spustoszenie przez kilkadziesiąt minut. Tak gwałtownego przebiegu anomalii pogodowych na terenie powiatu kaliskiego wcześniej nie odnotowaliśmy. 5 września tuż po godz. 18:00 w Miejskim Stanowisku Kierowania rozdzwoniły się telefony. Z napływających zgłoszeń wynikało, że zdecydowana większość zdarzeń ma miejsce na terenie gmin: Blizanów, Szczytniki, Żelazków, Stawiszyn i Lisków. Odbierano również liczne zgłoszenia z terenu miasta Kalisza oraz powiatów sąsiadujących, ostrowskiego i pleszewskiego. W dniu 5 września jednostki straży pożarnej wyjechały do 91 zdarzeń, które głównie dotyczyły zerwanych dachów, połamanych drzew i konarów, wykorzystano również agregat prądotwórczy do zasilania pomp hydroforni z ujęcia wody zasilającej gm. Blizanów. Skutki tej burzy usuwane były przez kolejne cztery dni. Łącznie zanotowano 199 zdarzenia (do 9.9.2011 g. 8:00). Spośród wszystkich zdarzeń odnotowano 75 zdarzeń w których uszkodzone zostały budynki mieszkalne i gospodarcze natomiast przy 114 zdarzeniach usuwano powalone drzewa. Pozostałe dziesięć zdarzeń dotyczyło zalanych piwnic oraz innych interwencji powstałych w wyniku huraganu. Działania straży w głównej mierze skierowane były na zabezpieczenie uszkodzonych dachów, oraz usuwanie połamanych drzew tarasujących drogi i przejścia dla pieszych. Ogółem w ww. działaniach ratowniczych brało udział 225 zastępów i 1125 strażaków z jednostek PSP i OSP powiatu kaliskiego.
Z informacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego największe straty odnotowano na terenie gminy Blizanów, tutaj żywioł uderzył z największą siłą. Uszkodzeniu uległo 179 budynków w tym 69 budynków miało całkowicie zerwaną powierzchnię dachu. Ponadto uszkodzeniu uległo 320 budynków gospodarczych w tym 110 zostało całkowicie zniszczonych. Podobna sytuacja była na terenie gminy Stawiszyn gdzie zniszczeniu i szkodzeniu uległo w sumie 280 budynków w tym 75 mieszkalnych. Mniejsze straty odnotowano na gminach Lisków i Szczytniki. Na tych gminach uszkodzeniu uległo odpowiednio 147 i 14 budynków. Na całym terenie łamiące się drzewa spowodowały liczne uszkodzenia napowietrznych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia co spowodowało kilkudniowe przerwy w dostawach prądu. Uszkodzeniu uległy 2 linie wysokiego napięcia 110 kV. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło działania polegające na pomocy mieszkańcom przy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, zakupiono i wydano ludności 350 plandek, zakupiono i zabezpieczono wodę pitną dla 5 tys. ludzi. Do dnia dzisiejszego w dalszym ciągu trwają prace związane z usuwaniem zagrożeń spowodowanych poniedziałkową wichurą.

Opracował: mł. bryg. Dariusz Byliński
Foto: dh Łukasz Jurek - OSP Blizanów


22 sierpnia około godz. 18.30 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych w miejscowości Takomyśle (gm. Godziesze Wielkie).
Po przybyciu na miejsce okazało się, że w zdarzeniu brały udział samochody osobowe Audi i Volkswagen. Działania strażaków polegały udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej, odcięciu instalacji gazowej w jednym z samochodów oraz zabezpieczenie miejsca akcji (w tym kierowanie ruchem pojazdów). W wypadku została ranna kobieta (z Audi), która przez zespół pogotowia została zabrana do szpitala.
W akcji wzięły udział zastępy z JRG nr 2 w Kaliszu, OSP z Godziesz Wielkich oraz zespoły z Pogotowia i Policji.

Foto i tekst: kpt. Radosław Marek


W piątek 19 sierpnia br. w godzinach popołudniowych nad Kaliszem przeszła burza której towarzyszył porywisty wiatr i ulewny deszcz. W wyniku krótkotrwałej nawałnicy doszło do 11 zdarzeń, które głównie dotyczyły połamanych drzew i konarów.
Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu ulicy Górnośląskiej i Podmiejskiej w Kaliszu. Na oczekujący przed skrzyżowaniem samochód osobowy Ford Fiesta przewróciła się topola. W wyniku tego wypadku poszkodowana została kobieta kierująca pojazdem, przybyły na miejsce zespół Pogotowia Ratunkowego udzielił pomocy i przetransportował poszkodowaną do szpitala. Działanie zastępów polegało na usunięciu drzewa z pojazdu, odłączeniu akumulatorów i zepchnięcia pojazdu na pobocze.
Ogółem we wszystkich działaniach związanych z usuwaniem powalonych drzew brało udział 15 zastępów i 64 strażaków.

Opracował: mł. bryg. Dariusz Byliński
Foto: mł. asp. Daniel Przegenda


15 sierpnia 2011r. około godziny 14 wybuchł pożar w Kolonii Koźlątkowie (gmina Lisków). 10 zastępów straży pożarnej i 47 strażaków przez 7 godzin gasiło pożar stodoły krytej blachą i przyległej do niej chlewni.
Pierwsze działania strażaków polegały na podaniu prądów w natarciu na palącą się stodołę i oraz ewakuacji znajdujących się w chlewni zwierząt hodowlanych. Przybywające kolejno jednostki podawały prądy wody w natarciu na budynek stodoły oraz obronie na budynek chlewni. Po częściowym opanowaniu pożaru przystąpiono do rozbiórki dachu stodoły oraz chlewni. Następnie za pomocą ładowarki usuwano z wnętrza stodoły i poddasza chlewni palące się bele słomy oraz zboże i wywożono na przyległe pole, gdzie zostały dogaszone. Spaleniu uległ dach stodoły i częściowo chlewni oraz 15 ton słomy i 50 ton zboża.
Na miejscu akcji działania prowadziły zastępy z dwóch JRG z Kalisza oraz jednostki OSP z Liskowa, Koźminka i Koźlątkowa.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: OSP Koźminek


14 sierpnia na boisku sportowym w Koźminku odbyły się XIII zawody sportowo - pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kaliskiego. W rywalizacji wzięło udział 13 drużyn męskich i 11 żeńskich, które wcześniej zwyciężyły w eliminacjach gminnych.
Zawody odbyły się wg regulaminu dla grup A (męskich) oraz C (żeńskich) w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m. Zawody przebiegały pod nadzorem komisji sędziowskiej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.
Poziom zawodów był wyrównany, a różnice między drużynami niewielkie. Obydwa zwycięskie trofea przypadły drużynom z Aleksandrii (gm. Brzeziny), którzy powtórzyli sukces z poprzednich zawodów z przed dwóch lat.

Wyniki XIII powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych do pobrania tutaj:

Foto i tekst: kpt. Radosław Marek


9 sierpnia 2011r. około godz. 11.50 w miejscowości Zduny (gm. Opatówek) prawdopodobnie od iskry z ciągnika rolniczego doszło do zapalenia się słomy przewożonej na przyczepie. Po przybyciu na miejsce strażacy podali dwa prądy wody na palącą się słomę na przyczepie oraz jeden prąd wody na zagrożony budynek mieszkalny. Po zlokalizowaniu pożaru dogaszono dokładnie spalone resztki słomy. W akcji trwającej dwie godziny wzięło udział 7 strażaków i 2 zastępy z JRG nr 2 w Kaliszu oraz zastępy OSP z Opatówka i Tłokini.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: JRG nr 2 w Kaliszu


W poniedziałek, 1 sierpnia na drodze wojewódzkiej nr 470 w miejscowości Florentyna (gm. Żelazków) gminie Żelazków doszło do wypadku z udziałem czterech pojazdów.
Na miejsce akcji zostały zadysponowane dwa zastępy z JRG1 w Kaliszu oraz jeden z OSP Pólko, 3 karetki pogotowia ratunkowego oraz trzy radiowozy policji. Na miejscu okazało się, że wyniku nieudzielania przez samochód Volkswagen Passat doszło zderzenia z samochodem BMW. VW Passat wjechał do przydrożnego rowu i uszkodził ogrodzenie pobliskiej posesji. Na skutek wypadku kierujący BMW stracił panowanie nad pojazdem zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z Citroenem C1, który z kolei przemieścił się do tyłu i uderzył w Opla Insygnię. Pomocy medycznej wymagały 4 osoby, w tym czteroletnie dziecko.
Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy osobom rannym oraz odłączeniu akumulatorów w pojazdach. Po wykonaniu czynności przez Policję usunięto plamy oleju oraz uprzątnięto pozostałości z jezdni.
W akcji, która trwała ponad 2 godziny wzięło udział 14 strażaków.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: Wojciech Śniegula (www.remiza.com)


Około godziny 5.45 12 lipca br. w Łaszkowie (gm. Blizanów) doszło do groźnego wypadku na drodze nr 25. Samochód osobowy Opel Corsa zderzył się czołowo z samochodem ciężarowy Man. Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku dyspozytor Miejskiego Stanowiska Kierowania skierował do akcji 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkę z OSP Blizanów. Działania strażaków polegały na pomocy w ewakuacji osoby poszkodowanej z samochodu osobowego, a następnie zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Mimo prowadzonej reanimacji lekarz pogotowia stwierdził zgon poszkodowanej kobiety. Po wykonaniu czynności przez Policję usunięto pozostałości po wypadku. W działaniach, które trwały blisko 5 godzin godziny wzięło udział 9 strażaków z JRG nr 1 w Kaliszu i 6 strażaków z OSP Blizanów.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: dh Łukasz Jurek (OSP Blizanów)


W niedzielę 19 czerwca br. późnym popołudniem w miejscowości Szałe doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Samochód osobowy Ford Fiesta zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w drzewa. Dwie osoby, które podróżowały pojazdem zostały uwiezione w pojeździe. Przybyłe na miejsce zastępy ratownicze przy pomocy urządzeń hydraulicznych przystąpiły do wydobycia osób z pojazdu. Ze względu na bardzo dużą deformację przedniej części pojazdu prowadzane działania wymagały od ratowników użycia ciężkiego sprzętu i profesjonalnych umiejętności. Lekarz Pogotowia Ratunkowego stwierdził u kierowcy zgon, a pasażer został wydobyty z wraku pojazdu i przetransportowany do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Akcja ratunkowa trwała dwie i pół godziny.

Opracował: mł. bryg. Dariusz Byliński
Foto: JRG nr 2 oraz Andrzej Kurzyński (Głos Wielkopolski)


3 czerwca 2011r. około godz. 17.30 prawdopodobnie w wyniku zaprószenia ognia od kuchni węglowej wybuchł pożar w budynku mieszkalnym w miejscowości Krzemionka (gm. Godziesze Wielkie). Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że pożarem objęte jest pomieszczenie kuchenne, w którym znajduje się paląca butla z gazem propan butan. Po ugaszeniu pożaru wyniesiono butlę z gazem na zewnątrz i schłodzono prądem wody. W akcji trwającej blisko dwie godziny, wzięło udział 20 strażaków: 1 zastęp z JRG nr 2 w Kaliszu, 2 zastępy z OSP z Godziesz Wielkich i 1 zastęp OSP z Kakawy Starej.

Foto i tekst: kpt. Radosław Marek


W dniu 17 maja br. w Kaliszu przy ul. Złotej przeprowadzono ćwiczenia pt. "Wypadek masowy na drodze publicznej". W pozorowanym zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy (2 samochody osobowe i autobus). W wyniku wypadku 18 osób zostało poszkodowanych, które doznały licznych urazów ciała w tym kilkanaście osób bardzo poważnych. Ratownicy, którzy przybyli na miejsce mieli bardzo trudne zadanie, ponieważ spośród wszystkich rannych musieli w pierwszej kolejności wybrać tych, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy.
Przeprowadzono segregację w wyniku, której 6 osób zakwalifikowano do grupy czerwonej, 5 osób do grupy żółtej, 6 osób do grupy zielonej i 1 przypadek śmiertelny. Ze względu na dużą liczbę poszkodowanych strażacy zbudowali na miejscu zdarzenia punkt medyczny, w tym celu wykorzystano namiot pneumatyczny. Na miejsce został również zadysponowany zastęp ratownictwa chemicznego, który miał za zadanie ograniczyć wyciek oleju napędowego z uszkodzonego zbiornika autobusu.
Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie umiejętności ratowników poszczególnych służb, a w szczególności ratowników Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej. W ćwiczeniu wzięli również udział funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, natomiast za osoby poszkodowane ucharakteryzowano studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Byliński
Foto: kpt. Radosław Marek


Około godziny 22.30 w dniu 7 maja br. w Kokaninie (gm. Żelazków) doszło do kolejnego groźnego wypadku na drodze nr 25. Po otrzymaniu zgłoszenia o karambolu czterech pojazdów dyspozytor Miejskiego Stanowiska Kierowania skierował do akcji 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki z OSP z Tykadłowa i Russowa. Na miejscu strażacy za pomocą sprzętu hydraulicznego uwolnili osobę zakleszczoną w samochodzie Skoda i przekazali będącemu na miejscu zespołowi pogotowia ratunkowego. Niestety lekarz pogotowia stwierdził zgon osoby znajdującej się w Citroenie AX. Po wykonaniu czynności przez Policję służby pomocy drogowej zabrały pojazdy, a strażacy usunęli plamy oleju na jezdni przy pomocy sorbentu. W działaniach, które trwały ponad 4 godziny wzięło udział 23 strażaków, w tym pełniący dyżur operacyjny Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: Wojciech Śniegula (www.remiza.com)


W dniu 6 maja na placu przed budynkiem Komendy Miejskiej odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Strażaka połączona z wręczeniem aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe i wręczeniem medali dla wyróżnionych strażaków.
Na spotkanie przybył Z-ca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz zaproszeni goście, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Sejmu, Senatu, władz miejskich i powiatowych oraz służb mundurowych. 29 strażakom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia dla wyróżniających się funkcjonariuszy.
Podczas uroczystości wręczono atrakcyjne nagrody zwycięzcom eliminacji miejskich XIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży, który w tej edycji przebiegał pod hasłem: "Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą."

Odznaczeni Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej:
st. ogn. Andrzej Cozaś, st. ogn. Piotr Gołębiowski, asp sztab. Alfred Janasik, st. asp. Grzegorz Słodkowski

Wyróżniony dyplomem Komendanta Głównego PSP: st. ogn. Kazimierz Kostera.

Odznaczeni Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa:
asp. sztab. Janusz Kopeć, st. sekc. Robert Andrzejczak, st. ogn. Daniel Gierosz, asp. Radosław Wawrzyniak - KM Policji w Kaliszu

Awansowani na wyższy stopień oficerski:
mł. bryg. Jarosław Biernacik, mł. bryg. Grzegorz Orlikowski, kpt. Mirosław Bryła.

Awansowani na wyższy stopień aspirancki:
asp. sztab. Alfred Janasik, asp. sztab. Janusz Kopeć, asp. sztab. Jacek Nowak, asp. sztab. Tomasz Wróblewski, st. asp. Dariusz Dębicki, st. asp. Wojciech Kołodziejczyk, asp. Dawid Trzciński .

Awansowani na wyższy stopień podoficerski:
st. ogn. Zbigniew Biniaszczyk, st. ogn. Rafał Gaweł, st. ogn. Leszek Gonera, st. ogn. Grzegorz Janiak, st. ogn. Sylwester Kędzia, st. ogn. Rafał Mikołajewsk, st. ogn. Marek Ptak, mł. ogn. Robert Andrzejczak, mł. ogn. Mariusz Furman, mł. ogn. Waldemar Jaworski, mł. ogn. Arkadiusz Zaradzki, st. sekc. Tomasz Olszewski, st. sekc. Robert Ziętek

Awansowani na wyższy stopień starszego strażaka:
st. str. Tomasz Jasiński, st. str. Przemysław Krawczyk, st. str. Patryk Maślak, st. str. Paweł Wieczorek, st. str. Paweł Zmyślony.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: kpt. Maciej Saganowski


2 zastępy straży pożarnej i 11 strażaków gasiło pożar, który wybuchł 30 kwietnia w Niedźwiadach. Około godziny 12.00 prawdopodobnie z powodu zwarcia instalacji elektrycznej doszło do pożaru samochodu ciężarowego m-ki Mercedes na terenie jednej z firm w Niedźwiadach (gm. Żelazków). Na miejsce jako pierwszy przyjechał zastęp z JRG nr 1 w Kaliszu, który podał prądy gaśnicze na palący się pojazd oraz znajdujące się obok palety i deski. W akcji trwającej 2 godziny oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej wzięła udział jednostka OSP Pólko. Po ugaszeniu pożaru teren akcji przekazano właścicielowi.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: str. Tomasz Jasiński


W dniu 19 marca 2011r. w Szkole Podstawowej w Stawie (gm. Szczytniki) odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach udział brali uczniowie w trzech grupach wiekowych ze szkół z terenu powiatu kaliskiego. Turniej przeprowadzono zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". Do eliminacji pisemnych przystąpiło 16 uczniów ze szkół podstawowych, 16 z gimnazjów oraz 14 ze szkół ponadgimnazjalnych. Po rozwiązaniu przez uczestników testów pisemnych i wyłonieniu najlepszych osób z każdej grupy przystąpiono do eliminacji ustnych finałowych.

W finale najlepsi okazali się:

Grupa szkoły podstawowe:
1. Nikola Konopa - gmina Ceków Kolonia
2. Michał Majas - gmina Szczytniki
3. Mateusz Pietrzak - gmina Brzeziny

Grupa gimnazja:
1. Adrian Lipiński- gmina Szczytniki
2. Małgorzata Matusiak- gmina Szczytniki
3. Katarzyna Lazarek -gmina Lisków

Grupa szkoły ponadgimnazjalne:
1. Karolina Zimna - gmina Szczytniki
2. Adam Kocemba -gmina Opatówek
3. Alicja Sobczak - gmina Opatówek

Dla zwycięzców organizatorzy ufundowali pamiątkowe dyplomy oraz atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy poszczególnych grup będą reprezentować powiat kaliski w OTWP na szczeblu wojewódzkim. Komisję egzaminacyjną stanowili przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kaliszu.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: dh Krzysztof Majas - OSP Iwanowice


Około godziny 6.00, 25 marca br.w Kokaninie (gm. Żelazków) doszło do groźnego wypadku na drodze nr 25. Samochód osobowy Audi zderzył się czołowo z samochodem ciężarowy Renault. Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku dyspozytor Miejskiego Stanowiska Kierowania skierował do akcji 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkę z OSP Kokanin. Na miejscu akcji ratownicy zastali kierowcę uwięzionego w samochodzie osobowym. Strażacy za pomocą sprzętu hydraulicznego uwolnili kierowcę Audi i przekazali będącemu na miejscu zespołowi pogotowia ratunkowego. Mimo prowadzonej reanimacji lekarz pogotowia stwierdził zgon poszkodowanego. Po wykonaniu czynności przez Policję przy pomocy sorbentu usunięto wycieki z samochodu ciężarowego oraz uprzątnięto pozostałości po wypadku. W działaniach, które trwały ponad 2 godziny wzięło udział 8 strażaków z JRG nr 1 w Kaliszu i 8 strażaków z OSP Kokanin.

Tekst: kpt. Radosław Marek
Foto: st. asp. Krzysztof Kotecki


W dniu 23 marca br. w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 188 (dzielnica Szczypiorno) miał miejsce pożar mieszkania w budynku wielorodzinnym. Do pożaru doszło w godzinach rannych, sąsiadów wychodzących do pracy zaniepokoił dym na korytarzu. Natychmiast zaalarmowali straż pożarną. O godz. 7:39 Dyżurny Operacyjny Powiatu zadysponował na miejsce 4 zastępy. Po przybyciu na miejsce podano jeden prąd wody do palącego się mieszkania oraz przystąpiono do ewakuacji osób z sąsiednich mieszkań. Z płonącego mieszkania na parterze budynku strażacy ewakuowali jedną osobę. Przy pomocy podnośnika SHD24 ewakuowano z okna 1 piętra 2 osoby natomiast czwartą osobę ewakuowano klatką schodową. Dwóm osobom narażonym na działanie dymów pożarowych podano tlen, a następnie przekazano zespołowi Pogotowia Ratunkowego, który przybył na miejsce. Pożar ugaszono, rozebrano część konstrukcji drewnianego stropu oraz usunięto spalone wyposażenie z dwóch pomieszczeń. W prowadzonych działaniach wykorzystano kamerę termowizyjną, która umożliwia dokładne sprawdzenie czy w konstrukcji stropu nie ma ukrytych zarzewi ognia. Spalone mieszkania nie nadają się obecnie do zamieszkania, dlatego też konieczna była pomoc miejscowego ośrodka pomocy społecznej oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Na chwilę obecną nie jest znana przyczyna powstania pożaru, dokładne ustalenia prowadzi Komenda Miejska Policji w Kaliszu. Szacunkowe straty popożarowe wyniosły ok. 40 tys. zł. W działaniach ratowniczych brało udział 6 zastępów straży i 24 strażaków.

Tekst: mł. bryg. Dariusz Byliński
Foto: mł. bryg. Dariusz Byliński, Wojciech Śniegula (www.remiza.com)


Panująca od kilku dni ładna pogoda spowodowała, że występują podpalenia traw, łak i nieużytków. W dniu 14 marca około 10.00 otrzymano zgłoszenie o pożarze w okolicy ul. Sikorskiego w Kaliszu. Dość mocny wiatr spowodował szybkie rozprzestrzenianie się pożaru we wszystkich kierunkach. Po przyjeździe na miejsce akcji strażacy podali cztery prądy gaśnicze wody, a w międzyczasie mniejsze zarzewia ugaszono przy pomocy tłumic. Po ugaszeniu pożaru pogorzelisko dodatkowo musiano zlewać wodą. Spaleniu uległo około 5 ha suchej trawy. W akcji wzięło 27 strażaków i 7 zastępów z JRG nr 1 i 2 oraz OSP Kalisz -Dobrzec.
Przypominamy, że wypalanie suchej roślinności jest niezgodne z prawem i szkodzi środowisku, a właściciele dopuszczający się takich praktyk mogą stracić prawo do dopłat unijnych.

Tekst: kpt. Radosław Marek
Foto: Wojciech Śniegula (www.remiza.com)


W dniu 9 marca br. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Poznańskiej przeprowadzono ćwiczenia praktyczne dla zastępów JRG. Przyjęte założenie zakładało pożar w maszynowni dźwigów w kaliskim szpitalu na 13 kondygnacji. Zadanie nie było łatwe, ponieważ ze względu na wielkość obiektu ratownicy musieli dotrzeć do źródła ognia klatką schodową. W międzyczasie kierujący działaniem ratowniczym otrzymał informację, że w wyniku pożaru w jednym z dźwigów została uwięziona osoba. Strażacy musieli zlokalizować tą osobę i we współpracy z pracownikami obsługującymi maszynownię wykonali dostęp do uwięzionej osoby. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy.
Na miejsce została zadysponowana drabina mechaniczna SCD-37, którą wykorzystano do zbudowania linii wężowej na 12 kondygnację.
Założone cele podczas ćwiczenia zostały zrealizowane. Część zadań musiała być realizowana aplikacyjnie w taki sposób, aby nie zakłócać codziennej pracy szpitala. Na koniec podsumowano realizowane ćwiczenie i zapoznano strażaków z pozostałą częścią obiektu

Foto i tekst: mł. bryg. Dariusz Byliński


7 marca na terenie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu odbyła się narada podsumowująca 2010r. z udziałem przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. Na spotkanie przybyli:
Starosta Kaliski - Pan Krzysztof Nosal,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Wacław Skotowski,
Komendant Miejski PSP - st. bryg. Wieńczysław Prokop,
Kapelan Powiatowy Strażaków - ks. Paweł Jabłoński.
W spotkaniu wzięli również udział Prezesi i Komendanci Zarządów Oddziałów Gminnych Powiatu Kaliskiego i miasta Kalisza
W trakcie narady Komendant Miejski st. bryg. Wieńczysław Prokop przedstawił sytuację pożarową i wypadkową na terenie powiatu kaliskiego i miasta Kalisza w roku 2010 w porównaniu do 2009r. oraz omówił wyniki kontroli przeglądów technicznych sprzętu OSP wraz z gotowością bojową przeprowadzonych w 2010r. Komendant Miejski zapoznał także zebranych z harmonogramem i zasadami szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych w 2011r.
Planuje się przeszkolić 180 strażaków podczas 6 kursów według programów podstawowego w dwóch etapach:
Wiosenny - daty rozpoczęcia kursów: 5 marca, 12 marca, 19 marca.
Jesienny - daty rozpoczęcia kursów: 3 września, 11 września, 17 września.
Rozpoczęto także kursy dla dowódców jednostek OSP. W pierwszej edycji wzięło udział 30 strażaków (ukończyło 29 strażaków). Od 28 maja rozpocznie się druga edycja tego kursu, w której weźmie udział 24 strażaków.
Ponadto w trakcie posiedzenia omówiono następujące tematy:
1. Przedstawiono wstępną informację o odbytych zebraniach sprawozdawczo - wyborczych oraz stan przygotowań do Zjazdów Gminnych.
2. Ustalono terminy i założenia do gminnych oraz powiatowych zawodów sportowo - pożarniczych w roku 2011;
3. Omówiono bieżące sprawy Związku

Harmonogram zawodów sportowo - pożarniczych w powiecie kaliskim w 2011r.:

Termin
Gmina
12 czerwca 2011r.
Godziesze Wielkie
19 czerwca 2011r.
Koźminek
26 czerwca 2011r.
Brzeziny, Żelazków
3 lipca 2011r.
Opatówek, Stawiszyn, Blizanów
10 lipca 2011r.
Mycielin, Lisków
24 lipca 2011r.
Ceków,
14 sierpnia 2011r.
Zawody powiatowe dla grup A i C

Tekst: kpt. Radosław Marek
Foto: mł. bryg. Dariusz Byliński


26 lutego 2011r. około godz. 14.00 w prawdopodobnie wyniku zwarcia instalacji elektrycznej doszło do pożaru obory w Bogucicach (gm. Blizanów). Przybyli na miejsce strażacy zastali płonącą oborę ze składowaną na poddaszu słomą. Po podaniu prądów wody a następnie opanowaniu pożaru przystąpiono do oddymiania i rozebrania konstrukcji dachu. Spalona słoma została zrzucona z poddasza i dogaszona. W akcji trwającej trzy godziny, wzięło udział 29 strażaków i 6 zastępów z JRG nr 1 i 2 w Kaliszu oraz OSP z Rychnowa, Blizanowa i Tykadłowa.

Tekst: kpt. Radosław Marek
Foto: Wojciech Śniegula (www.remiza.com)


26 lutego 2011r. około godz. 9.30 w wyniku zaproszenia ognia od pieca centralnego ogrzewania wybuchł pożar w budynku gospodarczym w miejscowości Wolica (gm. Godziesze Wielkie). Od palącego się pomieszczenia z piecem pożar przeniósł się na poddasze i konstrukcję dachu. Po przybyciu na miejsce strażacy prądy wody do wewnątrz budynku, z podnośnikach hydraulicznego na dach oraz w obronie bezpośrednio przyległych pomieszczeń. W trakcie działań dokonano częściowej wycinki otworu w dachu w celu usunięcia spalonej konstrukcji oraz oddymieniu pomieszczeń. W akcji trwającej blisko dwie godziny, wzięło udział 14 strażaków i 4 zastępy z JRG nr 2 w Kaliszu oraz OSP z Godziesz Wielkich i Żydowa.

Tekst: kpt. Radosław Marek
Foto: str. Tomasz Jasiński - JRG nr 1 Kalisz


13 lutego br. w miejscowości Ciepielew gm. Lisków doszło do dużego pożaru stodoły i tunelu foliowego przystosowanego do hodowli drobiu. O godz. 7:08 Dyżurny Operacyjny Powiatu otrzymał zgłoszenie o pożarze, niezwłocznie do miejsca zdarzenia zaalarmował najbliższe jednostki OSP z terenu gminy Lisków i Koźminek oraz dwa zastępy gaśnicze z JRG w Kaliszu. Po przybyciu na miejsce, pożarem objęta była konstrukcja dachowa stodoły oraz tunel foliowy o długości 30m. W tunelu foliowym prowadzono hodowlę 7,5 tys. kilkudniowych kurcząt. Niestety ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się pożaru i silne zadymienie nie udało się zwierząt uratować. Prowadzone działania ratowniczo - gaśnicze polegały na obronie bezpośrednio przylegających budynków gospodarczych a następnie dogaszeniu pogorzeliska i wykonaniu niezbędnych prac rozbiórkowych konstrukcji dachowej stodoły. W działaniach ratowniczo gaśniczych brało udział 9 zastępów straży i 40 strażaków. Akcja trwała 4 godz. Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru jest przedmiotem prowadzonych czynności przez Policję.

Opracował: mł. bryg. Dariusz Byliński
Foto: st. asp. Krzysztof Kotecki


Późnym wieczorem 18 stycznia br. w miejscowości Józefów (gm. Godziesze Wielkie) doszło do tragicznego w skutkach pożaru budynku mieszkalnego. O godz. 22:32 Dyżurny Operacyjny Powiatu otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku, niezwłocznie do miejsca zdarzenia zaalarmował dwie jednostki OSP z terenu gminy Godziesze oraz dwa zastępy gaśnicze z JRG w Kaliszu. Po przybyciu na miejsce, pożarem objęte były dwa pomieszczenia mieszkalne oraz poddasze budynku. Dowódca na miejscu zdarzenia otrzymał informację, że prawdopodobnie w budynku może znajdować się jedna osoba. Przeszukano pomieszczenia i niestety została potwierdzona wcześniejsza informacja. W jednym z pomieszczeń znaleziono ciało mężczyzny. Prowadzone działania polegały na dogaszeniu pożaru i przekazaniu miejsca zdarzenia policji w celu wykonania dalszych czynności. Łącznie w akcji brały udział cztery jednostki PSP i 12 ratowników.

Foto i tekst: mł. bryg. Dariusz Byliński


13 stycznia 2011r. około godz. 8.00 pociąg pospieszny z Wrocławia do Warszawy uderzył w dostawczego forda transita na strzeżonym przejeździe kolejowym z automatycznymi rogatkami na osiedlu Winiary w Kaliszu. Po zderzeniu pociąg zatrzymał się około 400m. dalej.
O zdarzeniu poinformował Miejskie Stanowisko Kierowania kierowca samochodu dostawczego, który tuż przed zderzeniem zdążył wyskoczyć z samochodu. Na miejsce zdarzenia został zadysponowany zastęp z JRG nr 2, z którego strażacy zabezpieczyli miejsce akcji poprzez odłączenie akumulatorów i sprawdzenie szczelności układów w zniszczonym samochodzie dostawczym.
Dalsze czynności związane z usunięciem samochodu wykonała pomoc drogowa.

Opracował: kpt. Radosław Marek
Foto: JRG nr 2 w Kaliszu


3 stycznia 2011r. około godz. 10.00 doszło do pożaru w sklepie z materiałami do wyposażenia mieszkań przy ul. Złotej.
Po przybyciu na miejsce strażacy pracując w aparatach oddechowych podali dwa prądy wody do wewnątrz pomieszczenia. Dzięki szybkiemu stłumienia ognia w pobliżu będącego prawdopodobną przyczyną pożaru kominka, nie doszło do rozprzestrzenienia pożaru na przylegający do sklepu garaż i hurtownię elektryczną. W trakcie działań z sąsiedniego pomieszczenia wyprowadzono dwa samochody. Przy pomocy podnośnika hydraulicznego sprawdzono konstrukcję dachu i przewód kominowy. Po przewietrzeniu pomieszczeń, dokonano częściowej rozbiórki podwieszanego sufitu.
W akcji trwającej blisko dwie godziny, wzięło udział 18 strażaków i 5 zastępów z JRG nr 1 i 2 w Kaliszu.

Foto i tekst: kpt. Radosław Marek